Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Представяме информация от ДАМТН, получена на 16.03.2020г. от Европейската комисия (ЕК)

"Препоръка на Европейската комисия относно оценката на съответствието и процедурите за надзор на пазара в контекста на заплахата от " COVID-19",която е приета на 13март 2020 г. Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства.

Виж подробно

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ВНОСИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУС

ДАМТН отправя апел за спешна информация за наличности и потенциални възможности за производство и доставка на лични предпазни средства за защита от разпространението на т.нар. „Корона вирус“

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) уведомява заинтересованите страни (вносители, дистрибутори, търговци и производители) в сектора на лични предпазни средства (ЛПС), че Европейската комисия (ЕК) се обърна с молба за предоставяне на спешна информация за наличие на защитно оборудване за защита от „Корона вирус“. Личните предпазни средства включват основно защитни гащеризони и маски.

ЕК е взела предвид създалата се критичната ситуация относно наличието на това защитно оборудване, както и искането на китайското правителство за опростяване на спешните обществени поръчки на тези продукти.

Във връзка с горното, ДАМТН апелира към заинтересованите лица в бизнеса (в това число производители, вносители, дистрибутори, търговци и др.) на тези ЛПС с молба за спешна информация за налични количества от защитното оборудване за защита от т.нар. „Корона вирус“ и за български производители в областта.

Моля, изпращайте Вашата информация на следната електронна поща на ДАМТН:

damtn@damtn.government.bg ,

Информацията да бъде обозначена по следния начин: в началния ред на анонса „Относно:..“ запишете: „Информация за лични предпазни средства за защита от коронавирус“.

Предоставената информация от заинтересованите фирми трябва да включва телефон за връзка с отговорното лице, точна марка и модел на ЛПС, както и сертификат за неговото съответствие с изискванията на приложимото европейско законодателство

Покана за неформална среща на 21.02.2020 г

На 21.02.2020 г.организираме неформална среща на членовете на БА ПВТ ЛПС, в ресторант Хепи бар, София, жк Младост , бул.”Александър Малинов” № 35-37, спирка на метрото „Александър Малинов”.

Срещата е на обяд от 12- 12.30 часа и ще продължи до 13-14 часа.

Ще бъдат разгледани актуални въпроси.

Ще се радваме ако повече членове на Асоциацията успеят да дойдат.


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход