Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Световен ден за безопасност и здраве при работа

Скъпи партньори,

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, членовете на БАПВТЛПС изразяват своята съпричастност и подкрепа към семействата на пострадалите при трудови злополуки. Също така обявяват готовността си за сътрудничество с институции и работодатели за подобряване условията на работа с цел опазване на живота и здравето на работещите.

22 октомври

На 22 октомври от 10h в хотел Шератон в София ще се проведе Национална конференция посветена на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа под мотото „Да работим заедно за превенция на риска”; регистрация във фоайето на хотела от 9,30h

3 октомври 2013 г.

На 3 октомври 2013 г. в зала „Хеброс” на Конгресния център в панаирните палати , гр. Пловдив се проведе национален еднодневен семинар на тема „Светът на стандартите”. Семинарът е организиран и проведен от Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства (БА ПВТ ЛПС).

Прочети още...


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход