Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

24 октомври 2012 г. София

На 24 октомври 2012 г. В София, в Дома на науката и техниката се проведе Национален семинар” Европейски насоки за безопасност и здраве при работа”, съвместно с БСС и НСЗБУТ, в рамките на Европейската седмица по ЗБУТ, посветен на Европейската кампания „Да работим заедно за превенция на риска 2012-2013 г.”Изнесени бяха доклади на следните теми:

Прочети още...

23.10.2012 г.

Всички членове на УС, както и членове на Асоциацията присъстваха на 23.10.2012 г. на Национална конференция „Здравословни работни места.Да работим заедно за превенция на риска” организирана от отдел”Условия на труд” към МТСП, който е и национална фокусна точка към Европейската Агенция за БЗР(безопасност и здраве при работа).

Прочети още...

2-4 август 2012 г.

На 2-4 август 2012 г. В гр. Трявна се проведе Национален семинар на тема „Ролята на човешкия фактор в безопасността и здравето при работа и опазване на околната среда”- съвместно с НСЗБУТ, в съответствие с подписаното споразумение за сътрудничество. От страна на БА ПВТ ЛПС взеха участие представители на фирмите: Превента ООД, Палтекс ООД, Ирбис сейфти ООД, Олимп предпазни екипировки ЕООД и Софитекс ООД. Изнесени бяха 8 доклада:

Прочети още...


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход