Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

14.12.2012 г.

На 14.12.2012 г. Асоциацията беше поканена от ИАГИТ да присъства на връчването на годишните награди по БЗР за 2012г.на национална среща на клубовете по БЗР от страната, организирана от ИАГИТ при МТСП и фондация „Център по безопадност и здраве при работа”, Подготовката на конкурса и провеждането на мероприятието бяха на много високо ниво.

24 октомври 2012 г. София

На 24 октомври 2012 г. В София, в Дома на науката и техниката се проведе Национален семинар” Европейски насоки за безопасност и здраве при работа”, съвместно с БСС и НСЗБУТ, в рамките на Европейската седмица по ЗБУТ, посветен на Европейската кампания „Да работим заедно за превенция на риска 2012-2013 г.”Изнесени бяха доклади на следните теми:

Прочети още...

23.10.2012 г.

Всички членове на УС, както и членове на Асоциацията присъстваха на 23.10.2012 г. на Национална конференция „Здравословни работни места.Да работим заедно за превенция на риска” организирана от отдел”Условия на труд” към МТСП, който е и национална фокусна точка към Европейската Агенция за БЗР(безопасност и здраве при работа).

Прочети още...


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход