Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Семинар 18.03.2016 г.

Семинар 18.03.2016 г.
На 18.03.2016 г. във ФНТС, етаж 1 зала №105 А, ул. „ Г. Раковски” № 108, гр. София

Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи организираха и проведоха семинар на тема:

„ ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕПОРЪЧКИ”

Актуалността на темата потвърди интереса към семинара, тъй като от 15 април 2016 г. влиза в сила Новият закон за обществените поръчки.
Към семинара беше проявен голям обществен интерес. Присъстваха представители на фирми, участници в процедурите по ЗОП възложители на Обществени поръчки, както и кандидати в процедурите.

Голяма част от участниците в семинара бяха от фирми, членове на Асоциацията.

Лекторката г-жа Мариана Кацарова, юрист, експерт от Сметната палата, с голям професионален опит, представи материала

компетентно и разбираемо. На зададените въпроси, лекторката отговори изчерпателно. Проведена беше дискусия .

Всички участници получиха удостоверения за участие в семинара. Всички изразиха желание след излизане на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки да се проведе семинар за разясняването му.
От името на УС на БА ПВТ ЛПС, г-жа Бойка Стоичкова благодари на лекторката, на участниците в семинара и на НТС по текстил, облекло и кожи за съдействието.


Към галерията!


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход