Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Семинар 6.06.2016 ЗОП Правилник

На 6.06.2016 г. в Националния дом на науката и техниката –НДНТ, на ул.”Раковски”№ 108, в гр. София се проведе семинар на тема” Представяне на условията за участие в обществени поръчки по новия закон за обществените поръчки и правилника за прилагането му” Семинарът беше организиран и проведен от БА ПВТ ЛПС с участието на НТС по текстил, облекло и кожи. Провеждането му беше провокирано от проявения голям интерес към темата- новия закон за обществените поръчки, която беше презентирана изключително компетентно и разбираемо от г-жа Мариана Кацарова- юрист, експерт по обществени поръчки от Сметната палата, на семинар по ЗОП през м. март т.г.
На семинара бяха разгледани въпроси от съществено значение за възложителите и участниците в обществени поръчки, отразени в правилника за прилагане на ЗОП. Проведе се дискусия, в която активно участваха присъстващите. Всички останаха изключително доволни . Г-жа Б.Стоичкова, председател на УС на БА ПВТ ЛПС раздаде на участниците удостоверения за участие в семинара и благодари от името на всички на лекторката.


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход