Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

16 февруари 2018 г

„ На 16 февруари 2018 г. в гр. Пловдив се проведе неформална среща на членовете на Асоциацията. Срещата беше организирана от „Бултекс 99” ЕООД. Г-н Башев ни посрещна като домакин в ресторант Марабея на гребната база.

Присъстваха 11 души от фирмите: Бултекс 99 ЕООД, Превента ООД, Дитекс 13 ЕООД, Софитекс ЕООД, Ирбис сейфти ЕООД, Пожарпротект ООД, Терснаб АД Сливен и г-жа Красимира Петрова и г-жа Марева.

На срещата беше изнесена актуална информация от г-жа Марева и забавни научни факти от г-жа Стоичкова. Бяха обсъдени актуални въпроси, отнасящи се до всички членове на Асоциацията.
Прекарахме два часа ползотворно, в приятелска атмосфера.

Благодарим на г-н Башев за добрата организация..”


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход