Българска

асоциация

АНКЕТА

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

За нас

Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средств е доброволно сдружение, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло.

949108 36610029 600Чрез своята дейност БА ПВТ ЛПС допринася за развитието и утвърждаването на сектора лични предпазни средства, като:

Проучва и защитава интересите на членовете си и на бранша като цяло на национално ниво;

Създава среда за общуване и сътрудничествомежду членовете си, както и с останалите фирми в сектора;

Съдейства за повишаване конкурентноспособността на фирмите, като организира семинари, обучения, предоставя консултации и информация;

Създава контакти и подписва споразумения за сътрудничество със сродни по цели организации.


Присъединете се към нас, заедно можем повече.
Прилагаме документи за членство в Асоциацията
Очакваме Ви!
УС на БА ПВТ ЛПС


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход