Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Партньори

  • Национално сдружение по здравословни и безопастни условия на труд (НСЗБУТ) www.nahsw.com
  • Български институт за стандартизация (БИС) www.bds-bg.org
  • Българска стопанска камара (БСК) www.bia-bg.com
  • Българска търговско промишлена палата (БТПП) www.bcci.bg
  • Български съюз на стандартизаторите (БСС) www.bss.fnts-bg.org
  • НТС ТОК Научно-технически съюз по текстил, кожи и облекло tok.chair@fnts.bg


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход