Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Структура

Органите на управление на БА ПВТЛПС са Общото събрание и Управителния съвет. Върховният орган на Асоциацията е Общото събрание, което се състои от всички членове на сдружението и се свиква най-малко един път годишно.
Управителният съвет е постоянно действащ на БА ПВТЛПС, който управлява и  представлява сдружението, организира и изпълнява решенията на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

  • Бойка Стоичкова - Председател на УС
  • Страхил Атанасов - Зам. Председател на УС
  • Стефан Башев - член на УС
  • Мирослав Марков – член на УС
  • Георги Ильов – член на УС


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход