Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

16-17 октомври 2015 г.

На 16-17 октомври 2015 г. се проведе 29 –тата среща на  Европейската мрежа на сдруженията по ЗБУТ в конферентната зала на КТ Подкрепа . Домакин на събитието е Националното сдружение по здравословни и безопасни условия на труд с Председател г-н Валентин Илиев. На откриването на събитието присъстваха г-жа Бойка Стоичкова и г-жа Петранка Марева. Приветствие от името на БА ПВТ ЛПС поднесе г-жа Бойка Стоичкова Председател на УС на сдружението.

Прочети още...

Световен ден за безопасност и здраве при работа

Скъпи партньори,

Във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, членовете на БАПВТЛПС изразяват своята съпричастност и подкрепа към семействата на пострадалите при трудови злополуки. Също така обявяват готовността си за сътрудничество с институции и работодатели за подобряване условията на работа с цел опазване на живота и здравето на работещите.

22 октомври

На 22 октомври от 10h в хотел Шератон в София ще се проведе Национална конференция посветена на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа под мотото „Да работим заедно за превенция на риска”; регистрация във фоайето на хотела от 9,30h


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход