Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

2-4 август 2012 г.

На 2-4 август 2012 г. В гр. Трявна се проведе Национален семинар на тема „Ролята на човешкия фактор в безопасността и здравето при работа и опазване на околната среда”- съвместно с НСЗБУТ, в съответствие с подписаното споразумение за сътрудничество. От страна на БА ПВТ ЛПС взеха участие представители на фирмите: Превента ООД, Палтекс ООД, Ирбис сейфти ООД, Олимп предпазни екипировки ЕООД и Софитекс ООД. Изнесени бяха 8 доклада:

Прочети още...

8.11.2011 г.

Новина-2

На 8.11.2011 г. е регистрирана в Софийски градски съд БАПВТЛПС

20.09.2011 г.

На 20.09.2011 г. се проведе учредително събрание на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА (БАПВТЛПС). Учредителите приеха Устав на Асоциацията и избраха Управителен съвет, който се състои от учредителите.

 

 


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход