Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
 • Гласове: (0%)
 • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

16 февруари 2018 г

„ На 16 февруари 2018 г. в гр. Пловдив се проведе неформална среща на членовете на Асоциацията. Срещата беше организирана от „Бултекс 99” ЕООД. Г-н Башев ни посрещна като домакин в ресторант Марабея на гребната база.

Присъстваха 11 души от фирмите: Бултекс 99 ЕООД, Превента ООД, Дитекс 13 ЕООД, Софитекс ЕООД, Ирбис сейфти ЕООД, Пожарпротект ООД, Терснаб АД Сливен и г-жа Красимира Петрова и г-жа Марева.

На срещата беше изнесена актуална информация от г-жа Марева и забавни научни факти от г-жа Стоичкова. Бяха обсъдени актуални въпроси, отнасящи се до всички членове на Асоциацията.
Прекарахме два часа ползотворно, в приятелска атмосфера.

Благодарим на г-н Башев за добрата организация..”

Покана за семинар

ПОКАНА
Уважаеми госпожи и господа,

   Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи и Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема:

Култура по безопасност и здраве при работа и производствен травматизъм

   Семинарът ще се проведе на 10 ноември петък 2017 г.; 9.00 часа в зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” №108, София при следната програма:

9.00 - 9.30 ч. Регистрация
9.30 – 11.00 ч.

1. Култура по Безопасност и здраве при работа – Що е то? – Определение и съдържание.

2. Световна, национална, фирмена и индивидуална култура по Безопасност и здраве при работа – равнища и критерии.

3. Критерии за „Културност по Безопасност и здраве при работа: На висшия мениджмънт; На преките ръководители; На работниците и служителите. Практическо упражнение – решаване на Тест за Културност по Безопасност и здраве при работа.

11.00 – 11.15 ч. Кафе-пауза
11.15 – 12.30 ч.

4. Основни проблеми при изграждане и поддържане на национална, фирмена и индивидуална култура по Безопасност и здраве при работа – културни и некултурни нации, ръководители и работници.

5 Основни теми и добри практики, представени на 21 Световен конгрес по Безопасност и здраве при работа в Сингапур, 3-6 септември 2017 г.
12.30 – 13.00 ч. Обяд
13.00 – 14.30 ч.

1. Производствен травматизъм – определение за нещастен случай
2. Сектори на икономиката с повишен риск в България

• Строителство
• Преработваща промишленост
• Дърводобив

3. Причини за производствения травматизъм, психологически предпоставки
Това не е смешно – видео клип
4. Как да се предпазим от трудови злополуки
Лични и колективни предпазни средства.
5. Как да създадем безопасна работна среда

• Извършване на оценка на риска
• Обучения и инструктажи
• Спазване на задължителните изисквания

Превенция на инциденти на работното място - клип
6. Анализ на причините за злополуки в строителството
видеоклип
14.30 – 14.45 ч. Кафе-пауза
14.45 – 16.15
7. Къде може да бъде получена консултация
8. Ограничаване на производствения травматизъм. Култура на безопасността. Знаци и
табели видеоклип
9. Ергономия и безопасност в офиса. Оценка на риска.
видеоклип
10. Пътнотранспортни произшествия свързани с работата и причини
11. Поведение на участниците в пътното движение –

• Нарушаване на правилата за движение по пътищата
• Шофиране с превишена и несъобразена скорост
• Продължително шофиране и след употреба на алкохол
видеоклип - Къде ми е главата?

12. Как да предпазим себе си и другите на пътя?

Лектори:

Валентин Илиев НСЗБУТ

Доц. Бистра Ценова НЦООЗ

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Такса участие: Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 6 ноември и е:
- За един участник: 80 лв.
-за членове на БА ПВТ ЛПС , НСЗБУТ и НТС по текстил, облекло и кожи: 60 лв.

Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода

Таксата за участие се превежда в:
Банка Райфайзен банк
IBAN& BG 30 RZBB
91551002130200 BIC: RZBBGSF
БА ПВТ ЛПС, Семинар ЗОП Телефони за контакт: Марева
0888964209; Стоичкова 0888778987
E-mail: pmareva@abv.bg, boyka@preventa-bg.com, lps.ba@abv.bg

Изтегли ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Коледно парти

На 2,3 и 4 декември 2016 г. в хотел „Извор”, Старозагорки минерални бани се проведе коледно парти на БА ПВТ ЛПС.

Участваха представители на фирмите:

 • Превента ООД,
 • Ирбис Сейфти ЕООД,
 • Дитекс 13 ООД гр. Пловдив,
 • Сертификация и инспекция България ООД гр. Пловдив,
 • Терснаб ЕООД гр.Сливен 
 • Пожарпротект ЕООД гр. Дупница.

В събота от 11 часа във фоайето на хотела се проведе семинар по предварително обявена програма:

 • 1. Представяне пред участниците кореспонденцията на Асоциацията с държавните институции и обществено признатите неправителствени организации по повод списъка на стоките и услугите, които могат да се възлагат на фирми на инвалиди-
  г-жа Б.Стоичкова;
 • 2. Информация за програма”Хоризонт 2020” на ЕС – възможности за участие на МСП(малки и средни предприятия)- г-жа П.Марева;
 • 3. Информация относно Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно ЛПС и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета- основни разлики- г-жа Марева
 • 4. Информация за Международното изложение в Париж 7-9 ноември 2016 г.- г-жа Стоичкова

Вечерта на 3.12. 2016 г. УС организира официална вечеря за сметка на Асоциацията.
Пожарпротект и Ирбис Сейфти подариха календари и сувенири.
През свободното време присъствалите на мероприятието се разходиха, отпочинаха си и релаксираха в SPA центъра на хотела. Прекараха един много полезен и приятен уикенд на приятно място в компанията на колеги.Това беше едно приятно изживяване, което се отрази положително на микроклимата на Асоциацията.


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход