Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

На 29,30 ноември и 1 декември 2019 г. в с. Белчин- хотел Белчин Гарден СПА се проведе Коледно парти на Асоциацията

Присъстваха представители на фирмите: Превента ООД, Софитекс СА ЕООД, Ирбис Сейфти ЕООД, Пожарпротект ООД, Дитекс 13 М ЕООД, Сертификация и инспекция България ООД, г-жа П. Марева , г-жа К. Петрова .

На 30 ноември в заседателната зала на хотела проведохме разширено заседание на УС. Разгледахме и обсъдихме въпроси свързани с участие на Асоциацията в мероприятия на БТПП и въпроси свързани сработата на работната група по създаване на „ Ръководство за избор и употреба на лични предпазни средства”


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход