Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Представяме информация от ДАМТН, получена на 16.03.2020г. от Европейската комисия (ЕК)

"Препоръка на Европейската комисия относно оценката на съответствието и процедурите за надзор на пазара в контекста на заплахата от " COVID-19",която е приета на 13март 2020 г. Европейската комисия препоръчва облекчени процедури за личните предпазни средства.

Виж подробно


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход