Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Нотификация на ЦИЕС за лични предпазни седства

Горди сме, че 11 месеца след първоначалното подаване на документи към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България.

 

На, 25.03.2021 г., в информационната система на Европейската комисия, NANDO беше официално обявена нотификацията ни по Регламент (ЕС) 2016/425 относно личните предпазни средства. Така разширяваме обхвата на дейността си, като към четирите нотификации, които имаме, добавяме още една.

Подготовката и доказването на компетентност ни отне 11 месеца и голям ресурс от време и специфична експертиза, с цел задълбочено познаване на продуктовите стандарти и стандарти за методи за изпитване, отнасящи се до обхвата.

На този етап „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. В Европа, най-голям брой нотифицирани органи за сертификация на лични предпазни средства има в Германия – 22, в Италия те са 13, във Франция и в Испания са по 9, в останалите държави броят им е значително по-малък. Нашето предимство пред останалите европейски органи се състои в по-достъпните цени на услугите ни, а това е важно обстоятелство за българските производители.

Сред личните предпазни средства, които можем да сертифицираме са защитни очила, лицеви екрани, средства за защита на дихателните органи, като цели маски, четвърт и полумаски, защитно облекло, защитни ръкавици, оборудване осигуряващо защита срещу падане от височина.

В случай че произвеждате продукти, които са лични предпазни средства по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/425 и имате необходимост от сертификация, без която не може да продавате продукцията си на българския и европейския пазар, може да се възползвате от нашата експертиза и да се обърнете към нас.

 

Взето от ctec-sz.com

 


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход