Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Директиви

 ДИРЕКТИВА 89/686/ЕИО
относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)

pdf logo

 

 

 

ДИРЕКТИВА89/656/ЕИО
относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място

pdf logo


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход