Българска

асоциация

Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

Бултекс 99 ЕООД

Бултекс 99 ЕООД

line htmll

гр.Пловдив

бул.”Карловско шосе„ 8
www.bultex99.com 

stefan@bultex99.com
тел: 032 909 700

 

 

Българско академично дружество по трудова медицина (БАДТМ) - асоцииран член

Българско академично дружество по трудова медицина

line htmll

гр.София 1527

ул.”Бяло море” № 8, ет. 4

 Председател проф. д-р Невена Цачева дмн.
тел. 02/ 9432-304

 

 

Дитекс 13 М ЕООД

Дитекс 13 М ЕООД

line htmll

гр.Пловдив,

ул.”Карловска” 20  
www.ditex13m.com 

ditex13m@abv.bg
тел: 032 95 11 19

 

 

Интерсейф ООД

Интерсейф ООД

line htmll

гр.София

ул. „Димитър Хаджикоцев” 27
www.intersafebg.net 

intersafe@abv.bg
тел: 02 958 14 93

 

 

Ирбис сейфти ЕООД

Ирбис сейфти ЕООД

line htmll

гр.София 1700

ул.”Акад. Борис Стефанов” № 16
www.irbis.bg  

lps@irbis.bg
тел: 02 434 11 26

 

 

Палтекс ЕООД

Палтекс ЕООД

line htmll

гр.София кв. Казичене

ул.”Васил Левски”1А
www.palltex.com  

office@paltx.com
тел: 02 9999 511

 

 

Пожарпротект ООД

Пожарпротект ООД

line htmll

гр. Дупница

ул. „Св.Ив.Рилски” 137
www.pojarprotect.com 

office@pojarprotect.com
тел: 0701 51546

 

 

Превента ООД

Превента ООД

line htmll

гр. София

ул.”Неделчо Бончев” 18
www.preventa-bg.com 

office@preventa-bg.com
тел: 02 973 11 46

 

 

Рамил ООД

Рамил ООД

line htmll

гр.Сливен

ул.”Банско шосе” 5
www.ramilfactory.com 

office@ramilfactory.com
тел: 044 66 29 12

 

 

Сертификация и Инспекция България ООД

Сертификация и Инспекция България ООД

line htmll

Гр. Пловдив

Бул. „Мария Луиза „ №72
www.cib-bg.com
asiderova@cib-bg.com
GSM 0889445041

 

 

Силктекс Свиленград ООД

Силктекс Свиленград ООД

line htmll

Гр. Свиленград
Ул.”Генерал Струков” №5 , ет. 1
www.silktex-bg.com
silktex@abv.bg

тел.+359 37971483

 

 

Софитекс - СА ООД

Софитекс - СА ООД

line htmll

гр.София

бул.”Рожен” 25
www.sofitex.com  

office@sofitex.com
gsm: 0878920070

fax:029362605

 

 

Текс Трейд ЕООД

Текс Трейд ЕООД

line htmll

Гр.София

ж.кДървеница, бл. 48
www.textradebg.com  

office@textradebg.com
тел: 02 8750375

 

 

ЦИЕС ЕООД

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД  ( ЦИЕС ЕООД )

line htmll

гр. Стара Загора
ул. Патриарх Евтимий № 23
ctec@ctec-sz.com

тел.+042 620 368

 

 


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход