Важно ли е за Вас личните предпазни средства да са маркирани със своите защитни качества?
  • Гласове: (0%)
  • Гласове: (0%)
Всички:
Първи глас:
Последен глас:

24 Октомври 2012г. гр.София, НТС

24102012_seminar
24102012_seminar_1
24102012_seminar_6
24102012_seminar_7
24102012_seminatr_5


Българска асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства © 2013. Всички права запазени!

Вход